afspraak
Terug naar overzicht

Coaching

Bij Personal Coaching richt de coach zich op jouw persoonlijke groei. Jij, die een stap wil zetten en meer bewustzijn wil ontwikkelen. Dit is natuurlijk een brede omschrijving, en zo is het ook. Jouw ontwikkeling kent vele kanten en mogelijkheden.

De coach zal jou een spiegel voorhouden en je feedback geven. Dit zal altijd op een respectvolle en positieve manier gebeuren, en ook altijd eerlijk. Je zult tools voor (zelf)inzicht aangereikt krijgen en tools voor verandering. We zullen je motiveren en helpen structureren. Tevens zal de coach een sparringpartner voor je zijn. Heel belangrijk is dat dit altijd gelijkwaardig, respectvol en in het volste vertrouwen zal gebeuren. In het proces en onze gesprekken ben jij de expert in jouw vraagstuk, de coach is de expert in het stellen van vragen. 

Waar kun je aan werken?
Hoe kan ik omgaan met stress?
Hoe kan ik de juiste keuze maken?
Waar liggen mijn grenzen – hoe zeg ik ‘nee’?
Hoe kan ik anders omgaan met conflictsituaties?
Ik wil mijn werk kunnen loslaten als ik thuis ben. Hoe doe ik dat?
Hoe kan ik leren voor mijzelf op te komen?
Ik stel mijzelf een doel maar kom er niet toe het waar te maken, hoe verander ik dat?
Hoe zorg ik ervoor dat ik niet wegren voor lastige situaties?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de voor mij juiste keuze maak en niet bedolven wordt onder alle mogelijkheden die mij geboden worden?
Ik loop vast tijdens mijn studie, hoe kan ik er zelf voor zorgen dat ik niet opgeef?
Deze lijst kun je oneindig lang maken, alles is bespreekbaar. Het is aan jou om aan te geven waar je graag aan wilt werken.

Hoe zal het proces verlopen?
Je neemt contact met onze coach voor een gratis en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek is de coach benieuwd te horen waar jij nu staat en wat jouw wensen zijn. Tevens krijg je uitleg over coaching en hoe een mogelijk traject er uit zou kunnen zien. 

Neem contact op met jantina@inner-center.be voor meer informatie. 

Stress & Burn-Out Coaching

Stress- en burn-out coaching is een intensieve en systematische vorm van coaching gericht op spoedig én verantwoord terug begeleiden naar werk of een andere levensinvulling.

Bij deze vorm van coaching bied onze coach methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, verkorten of te verhelpen. Op interactieve wijze, zetten we jou aan tot het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit door je mentale vitaliteit en veerkracht te ontwikkelen en door jouw talenten en competenties op het gebied van stresscoping te versterken. Samen met jou kijken we hoe jij een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning, ritme en regelmaat kunt opstellen om zo je klachten te verminderen en een meer ontspannen leven te leiden.  

Stress & burn-out coaching kan zich op drie gebieden richten, al naar gelang jouw vraag:

Begeleiding: het voorkomen en bestrijden van negatieve stress, spanningsklachten, overspanning en burn-out.     
Re-integratie: het ondersteunen bij re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Dit ter aanvulling op de re-integratiebegeleiding van bijvoorbeeld, HR, preventieadviseurs, bedrijfsartsen, en dergelijke.       
Preventief: het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden van overmatige werk-gerelateerde spanning.
 

Hoe ziet een stress en burn-out coachingstraject eruit bij JE coach?
Als eerste maakt de coach een persoonlijk plan van aanpak. Elk traject is maatwerk en wordt volledig afgestemd op jouw vraag en situatie. Deze persoonlijke aanpak wordt opgesteld nadat jij een diagnose en advies van de huis- en/of bedrijfsarts hebt gekregen. De volgende onderdelen zullen over het algemeen onderdeel uitmaken van een traject:

Oriëntatie, oftewel jouw vraag en indien van toepassing de vraag van de opdracht-/werkgever
Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen
Rust, ontspanningstechnieken en herstellen van energie en fysieke conditie
Omgaan met stress en emoties
Versterken van competenties, bijvoorbeeld: versterken van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken, versterken van focus, zelforganisatie, plannen en prioriteiten stellen
Levensmissie, talenten en drijfveren
Match met sociale omgeving en werk. Welke aanpassingen zijn nodig in sociale contacten, de privé-werkverdeling of binnen het werk
Werkhervatting, terugvalpreventie & follow-up
Alle stappen zullen in overleg gepland worden, altijd in het volste vertrouwen en in alle rust.

Onze coach is actief lid van de VESB (vereniging van erkende stress- en burn-out coaches). Haar trajecten worden uitgewerkt volgens de richtlijnen van deze vereniging. 

Dit trajcect kan je ook volgen aan de hand van VDAB cheques. 

Voor meer informatie contacteer: jantina@inner-center.be