trainingen afspraak

Over INNER

Ons dynamisch INNER-team bestaat uit meerdere psychologen, een psychiater, gecertificeerde coaches en yoga-trainers. Samen hebben we een brede expertise op diverse gebieden. Onze warme aanpak is steeds wetenschappelijk onderbouwd en proactief. Daarnaast staan we in nauw contact met omringende huisartsen en psychiaters uit algemene ziekenhuizen.

Wat elk van ons gemeen heeft, is de passie voor dit vak en de gedrevenheid om de hulpvragen zo goed mogelijk te benaderen. Enthousiasme en professionele bevlogenheid is wat elk van ons typeert.

Leer elk van ons hieronder kennen.

Onze psychologen zijn allen erkende klinisch psychologen, zijn lid van de psychologencommissie en beschikken over een visum van het FOD.

Julie Maertens

Opleiding
Master in de klinische psychologie & Psychotherapeut & EMDR Practitioner
E-mailadres
Linkedin

Julie Maertens is oprichter en bestuurder van INNER. Zij is Master in de klinische psychologie, richting volwassenen (KUL, 2001-2006), erkend door de Psychologencommissie en Belgische Federatie voor Psychologen  alsook Emotion-Focused psychotherapeut (FMS, 2011-2015), erkend door de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie (VVCEPC). Julie is ook opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut o.l.v David Dewulf, 2006-2007) en verzorgt jaarlijks een aantal 8-weken trainingen bij INNER. Verder is zij EMDR practitioner (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing), waarbij zij mensen kan behandelen met onverwerkte herinneringen en trauma's (PTSS).

Naast het coördineren van INNER werkt Julie met volwassenen (25-65 jaar) vooral met enkelvoudig trauma alsook PTSS, burn-out, angst, laag zelfvertrouwen en depressie. Julie is alle dagen in de praktijk, behalve op woensdag. 

Sara Defour

Opleiding
Master in de klinische psychologie en Postgraduaat Psychodynamische Psychotherapie. EMDR practitioner in opleiding.
E-mailadres
Linkedin

Sara Defour is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie, en dit met onderscheiding (UGent 2009 – 2014). Daarnaast behaalde zij het postgraduaat in de psychodynamische psychotherapie (KULeuven 2016-2020). Zij is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912115078), de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 261098) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Momenteel volgt zij de opleiding tot EMDR practitioner. 

Binnen INNER werkt Sara via individuele gesprekstherapie met volwassenen (vanaf 18 jaar) met diverse psychische en psychiatrische problematieken (trauma, persoonlijkheid, relationele moeilijkheden, zelfbeeld, angst, depressie, psychose …). Dit doet zij vanuit psychodynamische invalshoek.

Sara voltooide haar stage op de psychiatrische afdeling (PAAZ) van AZ Damiaan te Oostende, waarna ze begon te werken op de PAAZ van AZ Zeno te Knokke. Daarna combineerde ze werken in CPRT Damme met een functie als psycholoog op de oncologische afdeling van AZ Sint-Jan te Brugge. Nu focust zij zich voltijds op het therapeutisch werk binnen INNER. Tevens is Sara actief binnen het Rode Kruis Vlaanderen als vrijwillige hulpverlener bij rampen, waarvoor ze de opleidingen Dringende Sociale Interventie (DSI) en Individuele Begeleiding (IB) volgde.

Whitney Faes

Opleiding
Master in de klinische psychologie; Systeemtherapeut i.o.
Linkedin

Whitney Faes is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (UGent 2009 – 2014) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912117629) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). Zij is opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut) en geeft trainingen bij INNER. Ook volgt zij een aanvullende vierjarige psychotherapieopleiding tot systeemtherapeut.

Daarnaast werkt Whitney binnen INNER met adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen door middel van individuele gesprekstherapie rond verschillende psychische moeilijkheden (angst, depressie, persoonlijkheid, trauma, burn-out, laag zelfbeeld, … ). Ook biedt Whitney koppel- en gezinstherapie aan.

Whitney was werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg voor de begeleiding en pedagogische ondersteuning van adolescenten. Daarvoor heeft zij nog ervaring opgedaan op de PAAZ van AZ Turnhout en binnen PC Caritas te Melle (nu: Karus) op de vervolgbehandelingsafdeling voor volwassenen met angst- en stemmingsstoornissen. Tenslotte is Whitney actief binnen het CAW als vrijwillige hulpverlener bij slachtofferhulp en werkte zij drie jaar in de groepspraktijk CPRT te Damme.

Mieke Vanderhaeghe

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut
E-mailadres

Mieke Vanderhaeghe is afgestudeerd als Master in de klinische psychologie (UGent 2008) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 842115630) en de Belgische Federatie voor Psychologen. Ze is afgestudeerd als ‘interactioneel vormgevingstherapeut’ (4-jarige opleiding aan de Educatieve Academie).

Binnen INNER werkt Mieke met volwassenen vanaf 18 jaar via individuele gesprekstherapie rond hoogsensitiviteit, psychosomatische problematiek, angst en stressgerelateerde klachten, trauma (via EMDR), burn-out en depressie. Hierbij wordt de cognitieve invalshoek aangevuld met lichaamsgericht werken en andere belevingsoefeningen.

Mieke werkt reeds enkele jaren als psycholoog (2015), voorheen was ze actief in het algemeen welzijnswerk en de verslavingszorg.

Mieke werkt voltijds bij Inner en begeleidt de groepstherapie samen met Julie.

Edwina Poppe

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut - momenteel in ziekte

Edwina Poppe is 35 jaar, master in de Klinische Psychologie en Master in Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (UGent, 2010). Ze volgde een therapieopleiding 'Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte therapie' en meerdere bijscholingen oa. rond stress en burn-out.

Edwina werkt op basis van kortdurende therapie voor moeilijkheden zoals stress, burn-out, angst, rouw, depressie, relatieproblemen, opvoedingsvragen,... Ze werkt met de doelgroep (jong)volwassenen en heeft 12 jaar ervaring als klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Ze is gespecialiseerd in de innovatieve geïntegreerde aanpak rond de preventie en behandeling van burn-out en kreeg daarvoor in het verleden een subsidieproject van Kris Peeters.

Edwina geeft individuele therapie in de praktijk zelf, maar de therapie kan ook al wandelend. Dit heeft een grote therapeutische werking én je bent erdoor in beweging. Op die manier versterk je jouw immuniteit en helpt dit je ook in bvb de behandeling voor burn-out. Het is tevens een andere manier van praten die voor sommige mensen makkelijker aanvoelt. Daarnaast zijn consultaties in de Innerpraktijk of online ook mogelijk.

Edwina werkt steeds de maandagavond en de dinsdag overdag, alsook donderdag namiddag. 

Marie Vandewiele

Opleiding
Klinisch Psycholoog voor Kinderen & Jongeren & Psychotherapeut i.o.
E-mailadres

Marie Vandewiele studeerde af met grote onderscheiding als Master of Science in de psychologie — afstudeerrichting klinische psychologie (2018-2021). Ze is aangesloten bij de Belgische Federatie voor Psychologen en wordt erkend door de psychologencommissie. Naast psychologe is Marie ook Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen — afstudeerrichting logopedie (2014-2018).

Binnen INNER werkt Marie met kinderen en jongeren via spel- en gesprekstherapie. Ze is bezig met een therapie opleiding 'oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching' aan het Korzybski Instituut te Brugge. 

Marie deed als jobstudent ervaring op als psychologe op de PAAZ- en oncologie-afdeling van het AZ Zeno te Knokke. Naast INNER werkt Marie in een gemeenschapsinstelling. In deze voorziening werkt ze therapeutisch en oriënterend met adolescente meisjes tussen 12 en 18 jaar.

Marie werkt bij Inner op maandagavond, woensdag alsook op vrijdagnamiddag voor kinderen & jongeren van 6 jaar.

Delphine De Strooper

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut i.o.

Delphine De Strooper is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie aan de Universiteit van Gent (2020). Delphine is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 972127743 ) en het FOD (visumnummer: 315971). Daarnaast is Delphine bezig met een aanvullende psychotherapie opleiding in de oplossingsgerichte, cognitieve systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge).

In het werkveld heeft Delphine ervaring opgedaan in zowel algemene als universitaire ziekenhuizen alsook ambulant bij een huisarts. Binnen de ziekenhuiscontext begeleidde Delphine patiënten binnen hun ziekteproces en bij hun herstel. Ambulant werkte Delphine voornamelijk met jongeren en volwassenen rond angst & stemmingsproblemen.

Bij INNER werkt Delphine met jongeren vanaf 15 jaar alsook met volwassenen die psychische moeilijkheden ervaren zoals een laag zelfbeeld, emotionele moeilijkheden, stressklachten, perfectionisme, depressieve klachten, omgaan met chronische pijn en/of psychosomatische klachten, CVS en angsten. Dit doet zij vanuit een oplossingsgericht, cognitief systemisch denkkader. Er wordt voornamelijk individueel gewerkt maar indien nodig en/of gewenst door de patiënt worden belangrijke derden uitgenodigd.  

Delphine werkt bij INNER op maandagvoormiddag (8u-13u); dinsdag (13h – 22h), woensdag (13h – 22h), vrijdag (8h – 13h) en zaterdagvoormiddag. Je kan online inboeken via haar online agenda. 

Jantien Jonckheere

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut i.o.

Jantien Jonckheere is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (Ugent 2015 – 2020) en is erkend door de psychologen commissie (erkenningsnummer: 972130523) en de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 310444). Ze is bezig met een aanvullende psychotherapie-opleiding 'Oplossingsgericht'.

Binnen INNER werkt Jantien met jong-volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar die psychische moeilijkheden ervaren. Dit gebeurt aan de hand van individuele gesprekstherapie.

Jantien werkt daarnaast als Klinisch Psycholoog in MSOC Oostende, een laagdrempelig centrum voor mensen met een illegale drugsverslaving. Voorheen was ze sinds september actief in het algemeen welzijnswerk (CAW Centraal-West-Vlaanderen) binnen “team partnergeweld” en “team gezins- en relationeel welzijn”. Als stagiair Klinisch Psycholoog werkte ze 7 maanden op de verslavingsafdeling van PC Sint-Amandus te Beernem.

INNER heeft als psychologencentrum het voorrecht om nauw samen te kunnen werken met een psychiater. 

De psychiater zal voornamelijk nagaan of er een diagnose nodig en/of psychofarmaca aangewezen is. Indien een opname noodzakelijk is, kan de psychiater onmiddellijk doorverwijzen naar de PAAZ afdeling in AZ Zeno (zijn dienst). Een afspraak bij Dr. Brabant is enkel mogelijk na doorverwijzing van een INNER psycholoog. Maak dus eerst een afspraak bij een psycholoog en indien aangewezen maakt de psycholoog een afspraak bij Dr. Brabant. 

Dr. Wim Brabant

Opleiding
Dokter in de Psychiatrie
E-mailadres
Linkedin

Dr. Brabant genoot zijn opleiding in de psychiatrie aan de Universiteit Gent o.l.v. Prof. Dr. C. Van Heeringen, Prof. K. Audenaert en Prof. G. Lemmens met bijkomend één jaar neurologie onder de uitstekende leiding van Prof. P.P. De Deyn ZNA Middelheim. Hij volgde tevens twee jaar van de opleiding cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit Gent o.l.v. Prof R. De Raedt.


Dr. Brabant is diensthoofd van de PAAZ-afdeling van AZ Zeno Knokke-Heist, waar hij verantwoordelijk is voor de diagnosestelling van psychiatrische pathologieën en het opstellen van een aangepast medicamenteus en/of psychotherapeutisch behandelplan.  Sinds een aantal jaar is er een nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent inzake diagnostische beeldvorming bij psychiatrische ziektebeelden.  Daarnaast is Dr. Brabant ook actief als consulent in de verslavingszorg, m.n. in Dagcentrum De Sleutel in Brugge.  

Dr. Brabant werkt nauw samen met INNER. Een afspraak bij Dr. Brabant bij INNER is enkel mogelijk na intake en doorverwijzing van een INNER psycholoog. Maak dus eerst een afspraak bij je psycholoog naar keuze en indien aangewezen, zal de psycholoog een afspraak maken bij Dr. Brabant. Dit kan enkel op donderdagmorgen en neemt 20min in beslag. 

Bij INNER hebben we enkele coaches die zeer to the point werken. Personal coaching, loopbaanbegeleiding, studiebegeleiding of stress & burn-out begeleiding kunnen allemaal.

Via VDAB cheques worden deze sessies betaalbaar voor jou.

Neem gerust een kijkje wie onze coaches zijn.

Iris Samuelov

Opleiding
Orthomoleculair Therapeute
E-mailadres

Iris is Orthomoleculair Therapeute en studeert nog verder in de Klinische PsychoNeuroImmunologie. Vorig jaar volgde ze ook de opleiding tot Intermittent Living Coach.

Vanuit deze inzichten begeleidt ze patiënten naar een nieuwe levensstijl waarin voeding, ontspanning en beweging centraal staan. Het symptoon is immers nooit het échte probleem. Samen zoeken naar de onderliggende oorzaken van klachten is de opdracht.

Ze geeft je graag tips om je algemen energie niveau en gezondheid te boosten!

Iris geeft bij INNER workshops alsook individuele sessies op dinsdagnamiddag.

Joƫlle Hellebaut

Opleiding
Stress & Burn-Out & Loopbaan Coach & Yoga Docente
Linkedin

Joëlle Hellebaut is erkend stress en burn-out coach, lid van de VESB (Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches in België en Nederland) en gecertifieerd loopbaancoach.

Als coach begeleidt zij je bij zaken zoals het overwinnen van obstakels in je leven, het bewust worden van je overtuigingen, het loslaten van je perfectionisme, het (her)ontdekken van je kracht en je talenten en het stap voor stap bereiken van je persoonlijke doelen.


Tevens begeleidt ze al je loopbaan vragen. Vragen zoals: waar wil ik naar toe met mijn carrière, hoe vind ik mijn motivatie terug, hoe vind ik een betere work/life balans? Wat kan ik, wie ben ik, wat doe ik, wat wil ik….  zijn slechts enkele aspecten die samen aangepakt kunnen worden.

Met diverse methodieken uit de positieve psychologie, systemisch werk en NLP kom je tot mooie inzichten.  Een “groei mindset” zal je helpen de nodige stappen te zetten om (terug) in je kracht te staan.

Joëlle is aangesloten bij het erkend loopbaancentrum PIT, waardoor je dankzij de VDAB met loopbaancheques kan werken. Zo betaal je 40€ voor 4 uur of en 80€ voor 7 uur loopbaan begeleiding.

Tevens is Joëlle een gecertifieerd yoga teacher en geeft bij Inner de Yin yoga en Hatha yoga. Zij besteed extra aandacht aan de ademhaling en het gevoel in elke houding. Door haar ervaring in de orthopedische sector hecht zij extra belang aan het unieke van ieder lichaam, de botstructuur en de specifieke behoefte die elke yogi heeft.

Joëlle werkt op maandag namiddag & avond bij Inner als coach en geeft Yin Yoga op zondagmorgen. 

Naast onze psychologen die trainingen geven, zoals Julie, Whitney en Laure, doet INNER ook beroep op ervaren trainers, die onder onze supervisie werken.

Hier een overzichtje van deze trainers.

Sara Verhelst

Opleiding
Bewegingsdeskundige

Na haar studies tot Bewegingsdeskundige is Sara zich verder gaan verdiepen in Mindfulness meditatie, Yoga en de Bowspring-methode. Sinds 2017 studeert ze de fascinerende bewegingstechniek, Bowspring en deed in 2018 succesvol een vijf maanden Study, Practice & Teacher Training bij Globalbowspring in Denver, Colorado USA.

Sinds 2019 geeft Sara mindful bewegingslessen zowel indoor als outdoor. Ze begrijpt de angst waarmee je te maken kan hebben wanneer je stappen wilt zetten in je persoonlijke ontwikkeling en voorbij je beperkingen wilt groeien. Sara ontmoet je waar je bent en zal je op een zachte en vrije manier ondersteunen bij het nemen van stappen naar je belichaamde welzijn. Deze lessen geeft zij binnen INNER.

 “Met haar liefde voor innerlijke reizen en passie voor ons zelfhelend vermogen. Combineert Sara creatief haar unieke bewegings mix op een enthousiaste en energetische manier. Sara is gediplomeerd teacher en ervaringsdeskundige in persoonlijke ontwikkeling en lichaamswerk.”

Diploma’s en getuigschriften

2014  Bachelor Sport en Bewegen – HoWest, Brugge, BE
2014  Beroepsbekwaamheid Masseuse – Syntra West, Brugge, BE
2016  RYT200hr Vinyasa yoga teacher – De Nieuwe Yoga School, Amsterdam, NL
2017  Bowspring weekend training – Hamsa Yogastudio Kopenhagen, DK
2018  Bowspring Study, Practice & Teacher Training – Globalbowspring Vital, Denver, Colorado, USA
2018  Bowspring teacher training - Livity Bowspring, Hastings, BB
2018  Bowspring week training - Antwerp Yoga , Antwerp, BE
2019  Diploma Wildernesscoach – Minds in Nature, Vorden, NL
2019  Bowspring teacher training - Omyo Yoga Engabrunn, AT
2019  Basiscursus Chi Nei Tsang - Shiatsu academie, Marke, BE
2020  Bowspring Seed Kata Training - Saskia Griffits, IBZ
2020  Polyvagal Theory - Agape Belgium, Koolskamp, BE

Lindsey Snauwaert

Opleiding
Yoga docente

Ik ben Lindsey, Yoga docente met hart en ziel. Na jaren op zoektocht te zijn naar wat mijn ziel echt doet opwarmen kwam meditatie en yoga als de sleutel van alle deuren. In 2020 studeerde ik af als Vinyasa-Hatha Yoga Docente, hierna volgde nog een Pre- en Postnatale yoga cursus & een deep dive into meditatie cursus. 

Ik groeide op als een heel sportief meisje in een fijn gezin. We reisden de wereld rond. Toen ik 20 werd, ging ik mijn eigen weg en reisde naar Australië, de VS, Nieuw-Zeeland en Bali Indonesië. Het laatste land is waar ik mijn hart heb verloren en zal altijd als een tweede thuis voor mij voelen.

Ik hou ervan om mijn lessen persoonlijk te houden en toegankelijk voor iedereen. Ik zie mezelf ook altijd als student en dit vind ik als docente heel belangrijk. Doormiddel van beweging en ademhaling neem ik jullie graag mee op de reis naar jezelf en een breder zicht op die wilde oceaan, ook wel eens het leven genoemd ;-).

Hope to see you in class!

Namasté, Lindsey

Helena Gyselinck

Opleiding
Klinisch Psycholoog i.o. en Yoga Docente

Helena is een studente psychologie aan de Universiteit Gent. Sinds kindsaf is zij gepassioneerd door yoga. Het is een eeuwenoude filosofische wijsheid en bewegingsvorm die zijn wortels kent in het oude India. Daarom heeft Helena in 2019 haar Yoga Teacher Training Certificate (500 uren) behaald in de Vinyasa yoga en dit bij de bron, namelijk in Rishikesh, India.

Vinyasa yoga of Power Yoga wordt ook wel de dans onder de yogastijlen genoemd. Het is zeer dynamisch en alles gebeurt in vloeiende bewegingen. Niettegenstaande is elke student, ongeacht zijn/haar ervaring, van harte welkom. Het doel is dat we bewegen op het ritme van de ademhaling waardoor uiteindelijk zowel fysieke als mentale rust wordt gecreëerd.

Ellemieke Vermolen

Opleiding
Kinder Yoga Coach

Ellemieke Vermolen is mindfulness kinder yoga coach bij INNER en auteur van diverse gezonde familie kookboeken

De visie van Ellemieke: 

Kijk nieuwsgierig naar jezelf en anderen.

Richt je wereld in naar je eigen zin. Ervaar het leven als een groot avontuur.

Ontdek wat je kunt en wat je nog kan leren. Maak je niet druk over iets in de toekomst

Kinderen zijn de toekomst, en daarom is het zo belangrijk om ze te laten zijn wie ze willen zijn, vol zelfvertrouwen.

Ze moeten al zoveel in deze maatschappij. Ik wil ze graag handvaten meegeven om de wereld te omarmen in balans met zichzelf. Hier mag je zijn wie je bent.

Bij INNER zal Ellemieke op woensdagmiddag Mindfulness Kinder Yoga geven voor 4 tot 7 jarigen alsook voor 8 tot 10 jarigen. Voor inschrijvingen kunnen jullie terecht op onze kalender.