inschrijven
groepssessies
afspraak

Over INNER

Ons dynamisch INNER-team bestaat uit meerdere psychologen, een psychiater, psychotherapeuten, orthopedagogen, gecertificeerde coaches (loopbaanbegeleiding) en yoga-trainers. Samen hebben we een brede expertise op diverse gebieden. Onze warme aanpak is steeds wetenschappelijk onderbouwd en proactief. Daarnaast staan we in nauw contact met omringende huisartsen en psychiaters uit algemene ziekenhuizen.

Wat elk van ons gemeen heeft, is de passie voor dit vak en de gedrevenheid om de hulpvragen zo goed mogelijk te benaderen. Enthousiasme en professionele bevlogenheid is wat elk van ons typeert.

Leer elk van ons hieronder kennen.

Onze psychologen zijn allen erkende klinisch psychologen, zijn lid van de psychologencommissie, beschikken over een visum van het FOD alsook over een RIZIV nummer (voor de kwetsbare groepen).

Julie Maertens

Opleiding
Master in de klinische psychologie & Psychotherapeut & EMDR Practitioner
E-mailadres
Linkedin

Julie Maertens is oprichter en bestuurder van INNER. Zij is Master in de klinische psychologie, richting volwassenen (KUL, 2001-2006), erkend door de Psychologencommissie en Belgische Federatie voor Psychologen  alsook Emotion-Focused psychotherapeut (FMS, 2011-2015), erkend door de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie (VVCEPC). Julie is ook opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut o.l.v David Dewulf, 2006-2007) en verzorgt jaarlijks een aantal 8-weken trainingen bij INNER. Verder is zij EMDR practitioner (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing), waarbij zij mensen kan behandelen met onverwerkte herinneringen en trauma's (PTSS).

Naast het coördineren van INNER werkt Julie met volwassenen (25-65 jaar) vooral met enkelvoudig trauma alsook PTSS, burn-out, angst, laag zelfvertrouwen en depressie. Julie is alle dagen in de praktijk, behalve op woensdag. 

Mieke Vanderhaeghe

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut
E-mailadres

Mieke Vanderhaeghe is afgestudeerd als Master in de klinische psychologie (UGent 2008) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 842115630) en de Belgische Federatie voor Psychologen. Ze is afgestudeerd als ‘interactioneel vormgevingstherapeut’ (4-jarige opleiding aan de Educatieve Academie).

Binnen INNER werkt Mieke met volwassenen vanaf 18 jaar via individuele gesprekstherapie rond hoogsensitiviteit, psychosomatische problematiek, angst en stressgerelateerde klachten, trauma (via EMDR), burn-out en depressie. Hierbij wordt de cognitieve invalshoek aangevuld met lichaamsgericht werken en andere belevingsoefeningen.

Mieke werkt reeds enkele jaren als psycholoog (2015), voorheen was ze actief in het algemeen welzijnswerk en de verslavingszorg.

Mieke werkt voltijds bij Inner en begeleidt de groepstherapie samen met Julie.

Whitney Faes

Opleiding
Master in de klinische psychologie; Systeemtherapeut
Linkedin

Whitney Faes is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (UGent 2009 – 2014) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912117629) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). Zij is opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut) en heeft een aanvullende vierjarige psychotherapieopleiding tot systeemtherapeut gevolgd.

In het verleden heeft Whitney ervaring opgedaan binnen de bijzondere jeugdzorg en binnen PC Caritas te Melle (nu: Karus) op de vervolgbehandelingsafdeling voor volwassenen met angst- en stemmingsstoornissen. Ook werkte zij drie jaar in de groepspraktijk CPRT te Damme.

Bij INNER werkt Whitney met adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen door middel van individuele gesprekstherapie rond verschillende psychische moeilijkheden (angst, depressie, persoonlijkheid, trauma, burn-out, laag zelfbeeld, …). Ook koppels en gezinnen kunnen terecht bij haar voor relatietherapie.

Tenslotte is Whitney nog actief binnen het CAW als vrijwillige hulpverlener bij slachtofferhulp.

Delphine De Strooper

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut i.o.

Delphine De Strooper is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie aan de Universiteit van Gent (2020). Delphine is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 972127743 ) en het FOD (visumnummer: 315971). Daarnaast is Delphine bezig met een aanvullende psychotherapie opleiding in de oplossingsgerichte, cognitieve systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge) alsook de opleiding schematherapie (Schematherapie Vlaanderen VZW).

In het werkveld heeft Delphine ervaring opgedaan in zowel algemene als universitaire ziekenhuizen alsook ambulant bij een huisarts. Binnen de ziekenhuiscontext begeleidde Delphine patiënten binnen hun ziekteproces en bij hun herstel. Ambulant werkte Delphine voornamelijk met jongeren en volwassenen rond angst & stemmingsproblemen.

Bij INNER werkt Delphine met jong-volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar die psychische moeilijkheden ervaren zoals een laag zelfbeeld, emotionele moeilijkheden, stressklachten, perfectionisme, depressieve klachten, omgaan met chronische pijn en/of psychosomatische klachten, CVS en angsten. Dit doet zij vanuit een oplossingsgericht, cognitief systemisch denkkader. Er wordt voornamelijk individueel gewerkt maar indien nodig en/of gewenst door de patiënt worden belangrijke derden uitgenodigd.  

 

Jantien Jonckheere

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut i.o.

Jantien Jonckheere is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (Ugent 2015 – 2020) en is erkend door de psychologen commissie (erkenningsnummer: 972130523) en de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 310444). Ze volgt de opleiding oplossingsgerichte-, cognitieve-, systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge, 2021-2025) alsook de opleiding emotion focused therapy (Focus on Emotion, KU Leuven).

Binnen INNER werkt Jantien via individuele gesprekstherapie met jong-volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar die psychische moeilijkheden ervaren (o.a. suïcidaliteit, verslaving, piekeren, partnergeweld, angst, paniek, trauma, psychose, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, ...). Daarnaast kunnen ook koppels bij Jantien terecht voor relatietherapie

Jantien werkte daarnaast gedurende 3 jaar als Klinisch Psycholoog in MSOC Oostende, een laagdrempelig centrum voor mensen met een illegale drugsverslaving. Voorheen was ze actief in het algemeen welzijnswerk (CAW Centraal-West-Vlaanderen) binnen “team partnergeweld” en “team gezins- en relationeel welzijn”. Als stagiair Klinisch Psycholoog werkte ze 7 maanden op de verslavingsafdeling van PC Sint-Amandus te Beernem.

Juliet Cleenwerck

Opleiding
Klinisch Psycholoog voor Kinderen & Jongeren & Psychotherapeut i.o.

Juliet Cleenwerck studeerde af als Master of Science in de klinische psychologie (2017-2022) en is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 992135636) en de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 375352).

Binnen INNER werkt Juliet met kinderen en jongeren (4-20 jaar) via spel- en gesprekstherapie, afhankelijk van de noden van het kind of de jongere. Via een psychoanalytische invalshoek focust ze op diverse klachten. De therapieruimte is een plaats waar je jezelf mag zijn en er samen verkend wordt wat de hulpvraag is zonder alleen maar te focussen op de klacht, maar vooral de persoon en de context in zijn geheel. 

Juliet voltooide in juni 2022 haar stage in OBC De Berkjes te Brugge waar ze werkte met jongeren (12-16 jaar) met emotionele- en gedragsproblemen. In september 2022 begon Juliet met werken in Inner. Dit combineerde ze met haar job in De Berkjes waar ze werkte met kinderen (9-13 jaar) die kampen met emotionele- en gedragsproblemen en trauma. Sinds mei 2023 combineert Juliet haar job in Inner met haar job in AZ Sint-Jan waar ze psychologische ondersteuning biedt aan ouders en zorgdragers met betrekking tot hun jonge kind (conceptie t.e.m. 5 jaar). Ze bewandelt een traject met ouders vanaf zwangerschap tot en met de eerste levensjaren van het kind en focust op de vele vraagstukken die hierbij komen kijken. 

Juliet werkt op woensdagavond, donderdagavond en vrijdagnamiddag bij Inner.

In januari 2024 start Juliet haar EMDR-opleiding aan het Integrativa Vormingscentrum.

Joyce Janssens

Opleiding
Psychotherapeut i.o. & Psychiatrisch Verpleegkundige
E-mailadres

Joyce Janssens is afgestudeerd als Algemeen verpleegkundige – afstudeerrichting Psychiatrisch verpleegkundige aan de Hoge School Vives te Brugge (2014). Daarnaast is Joyce bezig met een EMDR opleiding tot trauma therapeut alsook een 4-jarige opleiding Psychotherapie (Interactionele Vormgeving) aan de Educatieve Academie te Antwerpen. 

In het werkveld heeft Joyce 8 jaar ervaring opgedaan in Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg. Hier werkte ze vooral met jongvolwassenen en volwassen. Joyce verzorgde samen met haar collega’s vooral het eerste contact en het creëren van een veilig therapeutisch klimaat. Van hieruit kon er dan begeleiding/ondersteuning gebeuren binnen hun proces. Deze begeleiding gebeurde steeds vanuit een psychoanalytische invalshoek.

Bij INNER werkt Joyce met jongvolwassen en volwassen. De gesprekstherapie is vooral op het individu gericht. Allerhande thema’s kunnen aanbod komen zoals: depressie, angst, burn-out, laag zelfbeeld, aanpassingsproblemen. Joyce werkt onder supervisie van de Inner psychologen wat betreft de diagnoses en therapie plan. 

Joyce werkt voltijds bij INNER. Een afspraak kan telefonisch of via mail gemaakt worden.

Mandy Verkest

Opleiding
Klinisch Psycholoog & Psychotherapeut i.o.
E-mailadres

Mandy Verkest is afgestudeerd als Master in de klinische psychologie en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 942131008) en de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 337833).

Mandy volgde de basisopleiding Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte jeugdpsychotherapie en de opleiding EMDR (Integrativa Vormingscentrum). Daarnaast volgt ze de opleiding oplossingsgerichte-, cognitieve systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge) en vanaf eind 2024 de opleiding schematherapie (Schematherapie Vlaanderen VZW). Naast het werken als psycholoog en trajectbegeleider, deed Mandy ervaring op in revalidatiecentra.

Binnen INNER werkt Mandy met jongeren en (jong-)volwassenen vanuit een integratieve en oplossingsgerichte cognitieve visie. Je kan bij haar terecht met hulpvragen rond angsten en trauma (EMDR), stress, laag zelfbeeld, persoonlijke ontwikkeling en depressieve klachten. De individuele gesprekken richten zich op verwerking en het versterken van de krachten en hulpbronnen, steeds vanuit het tempo van de cliënt.

Daarnaast kan je ook bij Mandy terecht voor IQ-testing (WISC-IV; 6-16 jaar) en training integriteit en veerkracht.

Talen: NL- FR

Mandy werkt bij INNER op woensdag, donderdag- en, vrijdagavond en op zaterdag. Een afspraak maken kan via mail: mandy@inner-center.be

Alexia Lhoëst

Opleiding
Master in de Orthopedagogiek en Gecertifieerd Professioneel Coach

Alexia Lhoëst is afgestudeerd als Master in de Orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit van Leuven (2010). Daarnaast is Alexia gecertificeerd coach aan de Nova Terra Academy (2018). Alexia is erkend als klinisch orthopedagoge door het FOD gezondheidszorg (visumnummer: 387793). 

In het werkveld begeleidt Alexia als professioneel gecertifeerd coach mensen doorheen de ups en downs die het leven met zich mee kan brengen. Ze heeft een holisitisch aanpak en werkt actiegericht. 

In het werkveld begeleidt Alexia als klinisch orthopedagoge ouders in de ups en downs van het ouderschap. Dit doet ze door middel van individuele begeleiding en workshops. Ze vertrekt vanuit het idee dat elke ouder het beste weet hoe hij zijn kind moet opvoeden. Maar als hij geconfronteerd wordt met zijn eigen grenzen of een specifieke behoefte van zijn kind, kan het gebeuren dat hij het even niet meer weet.

Op deze momenten gaat ze, door middel van gesprekstherapie en workshops, met ouders aan het werk, zodat ze de beste versie van zichzelf als ouder kunnen vinden.

Ze werkt via de kracht van coaching. Er bestaan geen vastgelegde oplossingen. Het persoonlijke traject van de ouder brengt hen helderheid. 


Bij INNER werkt Alexia met alle ouders. De individuele gesprekstherapie en de workshops zijn gericht op de ouder en de ouder-kind relatie. Allerhande thema’s rond opvoeding kunnen aan bod komen. Hieronder enkele thema’s/momenten waarvoor je bij Alexia terecht kan:

·  Bij grote verandering voor het kind of een ouder. Verwelkomen jullie een nieuw familielid? Of moet je afscheid nemen? Komen twee families samen? Verandert de woon- of schoolomgeving?

·  Angst, druk, piekeren, trauma, verlies, agressie. Er zijn veel uitdagingen die gepaard gaan met sterke emoties. Hoe kan je je kind helpen ermee omgaan en verwerken, zodat het hun evolutie niet verstoort?

·  Opgroeien is heel wat. De adolescentie brengt opmerkelijke fysieke, cognitieve en emotionele veranderingen mee. Wat met uitdagingen rond digitale media, sociale inclusie, school of familie?

·  Nieuwgevonden autonomie komt met vragen over eigenwaarde, identiteit en onafhankelijkheid. En ook met nieuwe grenzen of conflicten tussen kind en ouders. Hoe ga je om met deze (innerlijke) machtsstrijd?

·  Ervaar je moeite met het dagelijks management van de familie, de agenda’s, persoonlijkheden, noden en relaties? Coaching geeft je perspectief, inzicht en een doelgerichte aanpak.

Alexia werkt bij INNER op dinsdag. Een afspraak kan via het algemene contactformulier van Inner gemaakt worden, maar ook telefonisch op Alexia haar gsm (0472/614199) of via mail.

Julie De Picker

Opleiding
Master Klinische Psychologie

Julie De Picker heeft in 2016 haar Master in de klinische psychologie afgerond aan de UGent. Na haar afstuderen heeft ze een stage van zes maanden gelopen op de crisisunit voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het Middelheimziekenhuis. Vervolgens heeft ze een Master in bedrijfseconomie behaald (2016-2018) en is ze de bedrijfswereld ingegaan als bedrijfspsycholoog.

Julie is in opleiding tot integratieve psychotherapeut. Ze is erkend bij de psychologencommissie en de Belgische Federatie voor Psychologen.

Met haar achtergrond en ervaring biedt Julie waardevolle inzichten en begeleiding. Ze combineert haar expertise met haar interesse in psychotherapie om zo een holistische benadering te kunnen bieden.

Marieke Desender

Opleiding
Klinisch Psycholoog & Ouderenpsychologe

Marieke Desender is afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie in 2015 en is erkend door de psychologen commissie (erkenningsnummer: 912119449) en de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 262470). Ze volgt de vierjarige Postgraduaatsopleiding Partnerrelatie-, gezins- en systeemtherapie aan de UGent. 

Binnen INNER werkt Marieke met volwassenen en ouderen die psychische moeilijkheden ervaren. Mensen die kampen met persoonlijkheidsmoeilijkheden, verslaving, relationele problemen, identiteitsproblemen, angst- of stemmingsproblemen kunnen bij haar terecht. Daarnaast richt zij zich specifiek op koppeltherapie (communicatiemoeilijkheden, conflicten en ruzies, gevoelens van spanning, verdriet en wantrouwen).

Naast Inner werkt zij als Klinisch Psycholoog in PC Sint-Amandus te Beernem bij mensen met een verslavingsproblematiek. Voorheen heeft ze ervaring opgedaan binnen diverse psychiatrische centra en een algemeen ziekenhuis. Dit met de doelgroep ouderen, volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid en mensen met een verslaving. 

Marieke werkt op maandagavond en op dinsdag. 

Marie Dielman

Opleiding
Toegepast Psychologe & Psychotherapeut & EMDR Practitioner i.o.
E-mailadres

Marie Dielman (19-06-1975) behaalde een Bachelor in de toegepaste psychologie in 2019 aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Werkzaam sinds 2020 in eigen privépraktijk te Antwerpen, na het volgen van een vierjarige opleiding tot therapeut in de Interactionele Vormgeving, een postgraduaat aan de Hogeschool Vives Leuven.

In september 2024 start zij een vierjarige EMDR-opleiding, na het volgen van deel 1, aan het Integrativa vormingscentrum.

Marie werkt bij Inner met jongvolwassenen en volwassenen, ook met koppels en dit op vrijdagnamiddag-avond en zaterdagochtend.

INNER heeft als psychologencentrum het voorrecht om nauw samen te kunnen werken met een psychiater. 

De psychiater zal voornamelijk nagaan of er een diagnose nodig en/of psychofarmaca aangewezen is. Indien een opname noodzakelijk is, kan de psychiater onmiddellijk doorverwijzen naar de PAAZ afdeling in AZ Zeno (zijn dienst). Een afspraak bij Dr. Brabant is enkel mogelijk na doorverwijzing van een INNER psycholoog. Maak dus eerst een afspraak bij een psycholoog en indien aangewezen maakt de psycholoog een afspraak bij Dr. Brabant. 

Dr. Wim Brabant

Opleiding
Dokter in de Psychiatrie
E-mailadres
Linkedin

Dr. Brabant genoot zijn opleiding in de psychiatrie aan de Universiteit Gent o.l.v. Prof. Dr. C. Van Heeringen, Prof. K. Audenaert en Prof. G. Lemmens met bijkomend één jaar neurologie onder de uitstekende leiding van Prof. P.P. De Deyn ZNA Middelheim. Hij volgde tevens twee jaar van de opleiding cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit Gent o.l.v. Prof R. De Raedt.


Dr. Brabant is diensthoofd van de PAAZ-afdeling van AZ Zeno Knokke-Heist, waar hij verantwoordelijk is voor de diagnosestelling van psychiatrische pathologieën en het opstellen van een aangepast medicamenteus en/of psychotherapeutisch behandelplan.  Sinds een aantal jaar is er een nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent inzake diagnostische beeldvorming bij psychiatrische ziektebeelden.  Daarnaast is Dr. Brabant ook actief als consulent in de verslavingszorg, m.n. in Dagcentrum De Sleutel in Brugge.  

Dr. Brabant werkt nauw samen met INNER. Een afspraak bij Dr. Brabant bij INNER is enkel mogelijk na intake en doorverwijzing van een INNER psycholoog. Maak dus eerst een afspraak bij je psycholoog naar keuze en indien aangewezen, zal de psycholoog een afspraak maken bij Dr. Brabant. Dit kan enkel op donderdagmorgen en neemt 20min in beslag. 

Bij INNER hebben we enkele coaches die zeer to the point werken. Personal coaching, loopbaanbegeleiding, studiebegeleiding of stress & burn-out begeleiding kunnen allemaal.

Via VDAB cheques worden deze sessies betaalbaar voor jou.

Neem gerust een kijkje wie onze coaches zijn.

Joëlle Hellebaut

Opleiding
Stress & Burn-Out & Loopbaan Coach & Yoga Docente
Linkedin

Joëlle Hellebaut is erkend stress en burn-out coach, lid van de VESB (Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches in België en Nederland) en gecertifieerd loopbaancoach.

Als coach begeleidt zij je bij zaken zoals het overwinnen van obstakels in je leven, het bewust worden van je overtuigingen, het loslaten van je perfectionisme, het (her)ontdekken van je kracht en je talenten en het stap voor stap bereiken van je persoonlijke doelen. Via de methodiek van Voice Dialogue faciliteert ze bij het bewustworden van je primaire en verstoten "ikken" en het omarmen van je kwetsbaarheid.

Tevens begeleidt ze al je loopbaan vragen. Vragen zoals: waar wil ik naar toe met mijn carrière, hoe vind ik mijn motivatie terug, hoe vind ik een betere work/life balans? Wat kan ik, wie ben ik, wat doe ik, wat wil ik….  zijn slechts enkele aspecten die samen aangepakt kunnen worden.

Met diverse methodieken uit de positieve psychologie, systemisch werk en Voice Dialogue kom je tot mooie inzichten.  Een “groei mindset” zal je helpen de nodige stappen te zetten om (terug) in je kracht te staan.

Joëlle is aangesloten bij het erkend loopbaancentrum ZIEZO, waardoor je dankzij de VDAB met loopbaancheques kan werken. Zo betaal je 45€ voor 4 uur of en 90€ voor 7 uur loopbaan begeleiding.

Tevens is Joëlle een gecertifieerd yoga teacher en geeft bij Inner de Yin yoga en Hatha yoga. Zij besteed extra aandacht aan de ademhaling en het gevoel in elke houding. Door haar ervaring in de orthopedische sector hecht zij extra belang aan het unieke van ieder lichaam, de botstructuur en de specifieke behoefte die elke yogi heeft.

Joëlle werkt op maandag avond en vrijdag middag bij Inner als coach en geeft Yin Yoga op zondagochtend.

Naast onze psychologen die trainingen geven, zoals Julie, Whitney en Laure, doet INNER ook beroep op ervaren trainers, die onder onze supervisie werken.

Hier een overzichtje van deze trainers.

Sara Verhelst

Opleiding
Psychosomatisch Therapeute

Na haar studies tot bewegingsdeskundige is Sara zich verder gaan verdiepen in Mindfulness meditatie, Yoga en Bowspring Fascia Movement (een nieuwe bewegingsmethode).

 In 2022 studeerde ze af aan de postgraduaatopleiding Somato-psychopedagogie volgens de Fasciatherapie MDB. Een lichaamsgerichte therapie die het verband tussen lichaam en psyche inzet tijdens de behandelplannen met als doel het stresssysteem te reguleren, gedachten-beweeg- en gedragspatronen in gezond evenwicht te brengen. Het is een specifiek onderdeel uit de fasciatherapie MDB.

 Sara specialiseerde haar zo in de psychosomatische therapie en heeft een holistische visie over het menselijk lichaam. Ze is gepassioneerd door hoe een persoon (opnieuw) zijn evenwicht kan vinden en zich verder kan ontwikkelen,  dankzij de intelligentie van het lichaam.

 Mindful aandacht, adem en lichaamsbeweging ziet ze als één geheel om je vitaler te voelen vanbinnen en vanbuiten. 

Sara is een sensitief en empathisch persoon. 

 Ze begrijpt de struikelblokken waarmee je te maken hebt wanneer je stappen wilt zetten in je persoonlijke ontwikkeling en voorbij je beperkingen wilt groeien. Ze ontmoet je waar je bent en zal je op een zachte en krachtige manier motiveren om het pad naar jouw welzijn in lichaam en geest te bewandelen.

 Tijdens de lessen Mindful bewegen bij Inner, kan je bij haar terecht wanneer je last hebt van stress gerelateerde klachten zoals onrust, spanning en pijn. Daarnaast ben je ook welkom om je lichaamshouding bij te sturen, je kracht gebalanceerd op punt te zetten en functionele flexibiliteit te bevorderen.

 Diploma’s en getuigschriften

2014  Bachelor Sport en Bewegen – HoWest, Brugge, BE

2016  RYT200hr Vinyasa yoga teacher – De Nieuwe Yoga School, Amsterdam, NL

2018  Bowspring Fascia Movement Teacher +200hr, DK, USA, BB, AT, BE

2019  Diploma Wildernesscoach – Minds in Nature, Vorden, NL

2020  Polyvagal Theory - Agape Belgium, Koolskamp, BE

2022  Postgraduaat Somato-psychopedagogie - Fasciatherapie (MDB) - Hogeschool PXL, Hasselt, BE

Lindsey Snauwaert

Opleiding
Yoga docente

Ik ben Lindsey, Yoga docente met hart en ziel. Na jaren op zoektocht te zijn naar wat mijn ziel echt doet opwarmen kwam meditatie en yoga als de sleutel van alle deuren. In 2020 studeerde ik af als Vinyasa-Hatha Yoga Docente, hierna volgde nog een Pre- en Postnatale yoga cursus & een deep dive into meditatie cursus. 

Ik groeide op als een heel sportief meisje in een fijn gezin. We reisden de wereld rond. Toen ik 20 werd, ging ik mijn eigen weg en reisde naar Australië, de VS, Nieuw-Zeeland en Bali Indonesië. Het laatste land is waar ik mijn hart heb verloren en zal altijd als een tweede thuis voor mij voelen.

Ik hou ervan om mijn lessen persoonlijk te houden en toegankelijk voor iedereen. Ik zie mezelf ook altijd als student en dit vind ik als docente heel belangrijk. Doormiddel van beweging en ademhaling neem ik jullie graag mee op de reis naar jezelf en een breder zicht op die wilde oceaan, ook wel eens het leven genoemd ;-).

Hope to see you in class!

Namasté, Lindsey

Helena Gyselinck

Opleiding
Klinisch Psycholoog i.o. en Yoga Docente

Helena is studente klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Sinds kindsaf is zij gepassioneerd door yoga. Het is een eeuwenoude filosofische wijsheid en bewegingsvorm die zijn wortels kent in het oude India. Daarom heeft Helena in 2019 haar Yoga Teacher Training Certificate (500 uren) behaald in de Vinyasa yoga en dit bij de bron, namelijk in Rishikesh, India. Ter uitbreiding van haar kennis heeft ze hierop aanvullend een tweede training gevolgd in Bali (200 uren) en voltooid in 2022.

Vinyasa yoga of Power Yoga wordt ook wel de dans onder de yogastijlen genoemd. Het is zeer dynamisch en alles gebeurt in vloeiende bewegingen. Niettegenstaande is elke student, ongeacht zijn/haar ervaring, van harte welkom. Het doel is dat we bewegen op het ritme van de ademhaling waardoor uiteindelijk zowel fysieke als mentale rust wordt gecreëerd.

Julie Maertens (Pilates)

Opleiding
Pilates docente

Vanuit angst- en stressklachten enerzijds en rug- en nekklachten anderzijds is Julie zich een vijftal jaar geleden gaan verdiepen in yoga en pilates, meditatie en breathwork.
Mentaal en lichamelijk sterker worden, meer rust ervaren en in balans komen was de drijfveer om deze bewegingsvormen te ontdekken. Al snel leerde ze de kracht kennen van de connectie tussen ademhaling en beweging, tussen mind en body. Met als resultaat een verbeterde lichaamshouding, beter concentratie- en uithoudingsvermogen, controle over angst- en stressgevoelens, meer lenigheid, evenwicht, rust, bewustzijn en zelfzekerheid.

De hobby sloeg om in passie en het verlangen naar kennis. In 2022 startte ze met een Yoga Teacher Training (200 uren) en een Opleiding Breathwork (50 uren) beide gegeven door Joachim Meire. Een aantal maand later volgde ook een Pilates Teacher Training CPE (Classical Pilates Education Modules) & PMA: Classic Mat & Volledig Toestellen (600 uren) gegeven door Joel Crosby (USA) en Els Lobbedey.

In Inner geeft Julie Pilates lessen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan een goede houding voor jouw lichaam. Elke botstructuur en elk lichaam is uniek. Het gaat erom wat goed voelt voor jou en waar jij de uitdaging wilt leggen. Met behulp van modificaties, zijn de oefeningen toegankelijk voor iedereen ongeacht je ervaring.

Lieve Van Vooren

Opleiding
Yoga Docente

Er is voor ieder lichaam een passende yoga, het beoefenen ervan geeft ruimte in body & mind.

Ben je startend in yoga, dan ben je bij Lieve in goede handen. Een zeer zachte aanpak in een warme ruimte. Kom gerust eens proberen. 

Ook als je een ervaren yoga beoefenaar bent, meer dan welkom. Je hebt reeds ondervonden dat yoga vrij is van prestatie of competitie, dat het goed voelt om je ademstroom in goede banen te leiden, dat het lichaam op zich deugd heeft van alle oefeningen, dat je geest scherp blijft door de uitdaging en dat je beter bestand bent tegen stress, geniet van een fijne nachtrust en de algemene weerstand die beter wordt. Door het blijven volgen wordt het een natuurlijke leefstijl.

Het beoefenen van yoga brengt de beste versie van jezelf naar boven.

Gun jezelf deze ontspanning, van harte welkom tijdens mijn lessen.

De lessen bestaan hoofdzakelijk uit de klassieke Hatha lessen, invloeden van andere yoga vormen worden regelmatig gebruikt, kortom een uur om niet te missen.