afspraak

Over INNER

Ons dynamisch INNER-team bestaat uit meerdere psychologen, een psychiater, gecertificeerde coaches en yoga-trainers. Samen hebben we een brede expertise op diverse gebieden. Onze warme aanpak is steeds wetenschappelijk onderbouwd en proactief. Daarnaast staan we in nauw contact met omringende huisartsen en psychiaters uit algemene ziekenhuizen.

Wat elk van ons gemeen heeft, is de passie voor dit vak en de gedrevenheid om de hulpvragen zo goed mogelijk te benaderen. Enthousiasme en professionele bevlogenheid is wat elk van ons typeert.

Leer elk van ons hieronder kennen.

Onze psychologen zijn allen erkende klinisch psychologen, zijn lid van de psychologencommissie en beschikken over een visum van het FOD.

Julie Maertens

Opleiding
Master in de klinische psychologie & Psychotherapeut & EMDR Practitioner
E-mailadres
Linkedin

Julie Maertens is oprichter en bestuurder van INNER. Zij is Master in de klinische psychologie, richting volwassenen (KUL, 2001-2006), erkend door de Psychologencommissie en Belgische Federatie voor Psychologen  alsook Emotion-Focused psychotherapeut (FMS, 2011-2015), erkend door de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie (VVCEPC). Julie is ook opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut o.l.v David Dewulf, 2006-2007) en verzorgt jaarlijks een aantal 8-weken trainingen bij INNER. Verder is zij EMDR practitioner (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing), waarbij zij mensen kan behandelen met onverwerkte herinneringen en trauma's (PTSS).

Naast het coördineren van INNER werkt Julie met volwassenen (25-65 jaar) vooral met enkelvoudig trauma alsook PTSS, burn-out, angst, laag zelfvertrouwen en depressie. Julie is alle dagen in de praktijk, behalve op woensdag. 

Sara Defour

Opleiding
Master in de klinische psychologie en Postgraduaat Psychodynamische Psychotherapie. EMDR practitioner in opleiding.
E-mailadres
Linkedin

Sara Defour is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie, en dit met onderscheiding (UGent 2009 – 2014). Daarnaast behaalde zij het postgraduaat in de psychodynamische psychotherapie (KULeuven 2016-2020). Zij is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912115078), de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 261098) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Momenteel volgt zij de opleiding tot EMDR practitioner. 

Binnen INNER werkt Sara via individuele gesprekstherapie met volwassenen (vanaf 18 jaar) met diverse psychische en psychiatrische problematieken (trauma, persoonlijkheid, relationele moeilijkheden, zelfbeeld, angst, depressie, psychose …). Dit doet zij vanuit psychodynamische invalshoek.

Sara voltooide haar stage op de psychiatrische afdeling (PAAZ) van AZ Damiaan te Oostende, waarna ze begon te werken op de PAAZ van AZ Zeno te Knokke. Daarna combineerde ze werken in CPRT Damme met een functie als psycholoog op de oncologische afdeling van AZ Sint-Jan te Brugge. Nu focust zij zich voltijds op het therapeutisch werk binnen INNER. Tevens is Sara actief binnen het Rode Kruis Vlaanderen als vrijwillige hulpverlener bij rampen, waarvoor ze de opleidingen Dringende Sociale Interventie (DSI) en Individuele Begeleiding (IB) volgde.

Whitney Faes

Opleiding
Master in de klinische psychologie
Linkedin

Whitney Faes is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (UGent 2009 – 2014) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 912117629) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP). Zij is opgeleid tot Mindfulness Trainer (I Am Instituut) en geeft trainingen bij INNER. Ook volgt zij een aanvullende vierjarige psychotherapieopleiding tot systeemtherapeut.

Daarnaast werkt Whitney binnen INNER met adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen door middel van individuele gesprekstherapie rond verschillende psychische moeilijkheden (angst, depressie, persoonlijkheid, trauma, burn-out, laag zelfbeeld, … ). Ook biedt Whitney koppel- en gezinstherapie aan.

Whitney was werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg voor de begeleiding en pedagogische ondersteuning van adolescenten. Daarvoor heeft zij nog ervaring opgedaan op de PAAZ van AZ Turnhout en binnen PC Caritas te Melle (nu: Karus) op de vervolgbehandelingsafdeling voor volwassenen met angst- en stemmingsstoornissen. Tenslotte is Whitney actief binnen het CAW als vrijwillige hulpverlener bij slachtofferhulp en werkte zij drie jaar in de groepspraktijk CPRT te Damme.

Mieke Vanderhaeghe

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut
E-mailadres

Mieke Vanderhaeghe is afgestudeerd als Master in de klinische psychologie (UGent 2008) en wordt erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 842115630) en de Belgische Federatie voor Psychologen. Ze is afgestudeerd als ‘interactioneel vormgevingstherapeut’ (4-jarige opleiding aan de Educatieve Academie).

Binnen INNER werkt Mieke met volwassenen vanaf 18 jaar via individuele gesprekstherapie rond hoogsensitiviteit, psychosomatische problematiek, angst en stressgerelateerde klachten, trauma, burn-out en depressie. Hierbij wordt de cognitieve invalshoek aangevuld met lichaamsgericht werken en andere belevingsoefeningen.

Mieke werkt reeds enkele jaren als psycholoog (2015), voorheen was ze actief in het algemeen welzijnswerk en de verslavingszorg.

Jantien Jonckheere

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut i.o.

Jantien Jonckheere is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie (Ugent 2015 – 2020) en is erkend door de psychologen commissie (erkenningsnummer: 972130523) en de FOD Volksgezondheid (visumnummer: 310444). Ze is bezig met een aanvullende psychotherapie-opleiding.

Binnen INNER werkt Jantien met jong-volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar die psychische moeilijkheden ervaren. Dit gebeurt aan de hand van individuele gesprekstherapie.

Jantien werkt sinds november als Klinisch Psycholoog in MSOC Oostende, een laagdrempelig centrum voor mensen met een illegale drugsverslaving. Voorheen was ze sinds september actief in het algemeen welzijnswerk (CAW Centraal-West-Vlaanderen) binnen “team partnergeweld” en “team gezins- en relationeel welzijn”. Als stagiair Klinisch Psycholoog werkte ze 7 maanden op de verslavingsafdeling van PC Sint-Amandus te Beernem.

Marie Vandewiele

Opleiding
Klinisch Psycholoog voor Kinderen & Jongeren & Psychotherapeut i.o.
E-mailadres

Marie Vandewiele studeerde af met grote onderscheiding als Master of Science in de psychologie — afstudeerrichting klinische psychologie (2018-2021). Ze is aangesloten tot de Belgische Federatie voor Psychologen en wordt erkend door de psychologencommissie. Naast psychologe is Marie ook Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen — afstudeerrichting logopedie (2014-2018).

Binnen INNER werkt Marie met kinderen en jongeren via spel- en gesprekstherapie. Ze is bezig met een therapie opleiding 'oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching' aan het Korzybski Instituut te Brugge. Verder is Marie EMDR therapeut in opleiding. Ze volgde reeds basisopleiding EMDR deel 1 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) om trauma of negative life events te verwerken.

Marie deed als jobstudent ervaring op als psychologe op de PAAZ- en oncologie-afdeling van het AZ Zeno te Knokke. Naast INNER werkt Marie in een gemeenschapsinstelling. In deze voorziening werkt ze therapeutisch en oriënterend met adolescente meisjes tussen 12 en 18 jaar.

Marie werkt bij Inner op maandagavond, woensdag alsook op vrijdagnamiddag.

Delphine De Strooper

Opleiding
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut i.o.

Delphine De Strooper is afgestudeerd als Master of Science in de psychologie – afstudeerrichting klinische psychologie aan de Universiteit van Gent (2020). Delphine is erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 972127743 ) en het FOD (visumnummer: 315971). Daarnaast is Delphine bezig met een aanvullende psychotherapie opleiding in de oplossingsgerichte, cognitieve systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge).   

In het werkveld heeft Delphine ervaring opgedaan in zowel algemene als universitaire ziekenhuizen alsook ambulant bij een huisarts. Binnen de ziekenhuiscontext begeleidde Delphine patiënten binnen hun ziekteproces en bij hun herstel. Ambulant werkte Delphine voornamelijk met jongeren en volwassenen rond angst & stemmingsproblemen.

Bij INNER werkt Delphine met jongvolwassenen en volwassenen die psychische moeilijkheden ervaren zoals een laag zelfbeeld, emotionele moeilijkheden, stressklachten, perfectionisme, depressieve klachten, omgaan met chronische pijn en/of psychosomatische klachten, CVS en angsten. Dit doet zij vanuit een oplossingsgericht, cognitief systemisch denkkader. Er wordt voornamelijk individueel gewerkt maar indien nodig en/of gewenst door de patiënt worden belangrijke derden uitgenodigd.  

Delphine werkt bij INNER op maandagvoormiddag, zaterdagvoormiddag – en namiddag vanaf 23 augustus. Vanaf eind september zal Delphine zich voltijds focussen op het therapeutisch werk binnen INNER waardoor zij aanwezig zal zijn op dinsdag (8h – 22h), woensdag (13h – 22h), donderdag (8h – 13h), vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. Je kan online inboeken via haar online agenda. 

INNER heeft als psychologencentrum het voorrecht om nauw samen te kunnen werken met een psychiater. 

De psychiater zal voornamelijk nagaan of er een diagnose nodig en/of psychofarmaca aangewezen is. Indien een opname noodzakelijk is, kan de psychiater onmiddellijk doorverwijzen naar de PAAZ afdeling in AZ Zeno (zijn dienst). Een afspraak bij Dr. Brabant is enkel mogelijk na doorverwijzing van een INNER psycholoog. Maak dus eerst een afspraak bij een psycholoog en indien aangewezen maakt de psycholoog een afspraak bij Dr. Brabant. 

Dr. Wim Brabant

Opleiding
Dokter in de Psychiatrie
E-mailadres
Linkedin

Dr. Brabant genoot zijn opleiding in de psychiatrie aan de Universiteit Gent o.l.v. Prof. Dr. C. Van Heeringen, Prof. K. Audenaert en Prof. G. Lemmens met bijkomend één jaar neurologie onder de uitstekende leiding van Prof. P.P. De Deyn ZNA Middelheim. Hij volgde tevens twee jaar van de opleiding cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit Gent o.l.v. Prof R. De Raedt.


Dr. Brabant is diensthoofd van de PAAZ-afdeling van AZ Zeno Knokke-Heist, waar hij verantwoordelijk is voor de diagnosestelling van psychiatrische pathologieën en het opstellen van een aangepast medicamenteus en/of psychotherapeutisch behandelplan.  Sinds een aantal jaar is er een nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent inzake diagnostische beeldvorming bij psychiatrische ziektebeelden.  Daarnaast is Dr. Brabant ook actief als consulent in de verslavingszorg, m.n. in Dagcentrum De Sleutel in Brugge.  

Dr. Brabant werkt nauw samen met INNER. Een afspraak bij Dr. Brabant bij INNER is enkel mogelijk na intake en doorverwijzing van een INNER psycholoog. Maak dus eerst een afspraak bij je psycholoog naar keuze en indien aangewezen, zal de psycholoog een afspraak maken bij Dr. Brabant. Dit kan enkel op donderdagmorgen en neemt 20min in beslag. 

Bij INNER hebben we enkele coaches die zeer to the point werken. Personal coaching, loopbaanbegeleiding, studiebegeleiding of stress & burn-out begeleiding kunnen allemaal.

Via VDAB cheques worden deze sessies betaalbaar voor jou.

Neem gerust een kijkje wie onze coaches zijn.

Iris Samuelov

Opleiding
Orthomoleculair Therapeute
E-mailadres

Iris is Orthomoleculair Therapeute en studeert nog verder in de Klinische PsychoNeuroImmunologie. Vorig jaar volgde ze ook de opleiding tot Intermittent Living Coach.

Vanuit deze inzichten begeleidt ze patiënten naar een nieuwe levensstijl waarin voeding, ontspanning en beweging centraal staan. Het symptoon is immers nooit het échte probleem. Samen zoeken naar de onderliggende oorzaken van klachten is de opdracht.

Ze geeft je graag tips om je algemen energie niveau en gezondheid te boosten!

Iris geeft bij INNER workshops alsook individuele sessies.

Jantina Edens

Opleiding
Personal Coach & Loopbaanbegeleider & Stress & Burn-Out Coach

Jantina Edens is een door de VESB (vereniging van erkende stress en burn-out coaches in Nederland en Vlaanderen) gecertificeerd Stress en Burn-out coach (HRD Academie) en Mindfulness trainer voor volwassenen en kinderen (Artevelde Hogeschool en I Am Instituut).

Na 20 jaar op internationaal niveau te hebben gewerkt in de farmaceutische industrie heeft zij in 2017 de overstap gemaakt naar coaching en training. De thema’s waar zij rond werkt zijn; communicatie, stress, veerkracht en loopbaan. Jantina werkt zowel met groepen als individuen. 

Verbinding maken door communicatie en mensen in hun eigen kracht zetten is haar passie.

Genoten opleidingen: 

• Voice Dialogue Facilitator - 2017
• Insights Discovery Practitioner - 2017
• Associate Certified Coach - 2017/2018
• Stress en Burn-Out Coaching - 2018/2019
• Loopbaan met Zorg - 2019
• Lumina Learning Practitioner - 2019
• Postgraduaat - The Human Centered Organisation / Mindfulness Based Practitioner - 2019/2020
• Mindfulness Kids Trainer - IAM - 2020/2021
• BrainstFirst Neurolympics Facilitator - 2021

Naast onze psychologen die trainingen geven, zoals Julie, Whitney en Laure, doet INNER ook beroep op ervaren trainers, die onder onze supervisie werken.

Hier een overzichtje van deze trainers.

Ellemieke Vermolen

Opleiding
Kinder Yoga Coach

Ellemieke Vermolen is mindfulness kinder yoga coach bij INNER en auteur van diverse gezonde familie kookboeken

De visie van Ellemieke: 

Kijk nieuwsgierig naar jezelf en anderen.

Richt je wereld in naar je eigen zin. Ervaar het leven als een groot avontuur.

Ontdek wat je kunt en wat je nog kan leren. Maak je niet druk over iets in de toekomst

Kinderen zijn de toekomst, en daarom is het zo belangrijk om ze te laten zijn wie ze willen zijn, vol zelfvertrouwen.

Ze moeten al zoveel in deze maatschappij. Ik wil ze graag handvaten meegeven om de wereld te omarmen in balans met zichzelf. Hier mag je zijn wie je bent.

Bij INNER zal Ellemieke op woensdagmiddag Mindfulness Kinder Yoga geven voor 4 tot 7 jarigen alsook voor 8 tot 10 jarigen. Voor inschrijvingen kunnen jullie terecht op onze kalender. 

Sara Verhelst

Opleiding
Bewegingsdeskundige

Na haar studies tot Bewegingsdeskundige is Sara zich verder gaan verdiepen in Mindfulness meditatie, Yoga en de Bowspring-methode. Sinds 2017 studeert ze de fascinerende bewegingstechniek, Bowspring en deed in 2018 succesvol een vijf maanden Study, Practice & Teacher Training bij Globalbowspring in Denver, Colorado USA.

Sinds 2019 geeft Sara mindful bewegingslessen zowel indoor als outdoor. Ze begrijpt de angst waarmee je te maken kan hebben wanneer je stappen wilt zetten in je persoonlijke ontwikkeling en voorbij je beperkingen wilt groeien. Sara ontmoet je waar je bent en zal je op een zachte en vrije manier ondersteunen bij het nemen van stappen naar je belichaamde welzijn. Deze lessen geeft zij binnen INNER.

 “Met haar liefde voor innerlijke reizen en passie voor ons zelfhelend vermogen. Combineert Sara creatief haar unieke bewegings mix op een enthousiaste en energetische manier. Sara is gediplomeerd teacher en ervaringsdeskundige in persoonlijke ontwikkeling en lichaamswerk.”

Diploma’s en getuigschriften

2014  Bachelor Sport en Bewegen – HoWest, Brugge, BE
2014  Beroepsbekwaamheid Masseuse – Syntra West, Brugge, BE
2016  RYT200hr Vinyasa yoga teacher – De Nieuwe Yoga School, Amsterdam, NL
2017  Bowspring weekend training – Hamsa Yogastudio Kopenhagen, DK
2018  Bowspring Study, Practice & Teacher Training – Globalbowspring Vital, Denver, Colorado, USA
2018  Bowspring teacher training - Livity Bowspring, Hastings, BB
2018  Bowspring week training - Antwerp Yoga , Antwerp, BE
2019  Diploma Wildernesscoach – Minds in Nature, Vorden, NL
2019  Bowspring teacher training - Omyo Yoga Engabrunn, AT
2019  Basiscursus Chi Nei Tsang - Shiatsu academie, Marke, BE
2020  Bowspring Seed Kata Training - Saskia Griffits, IBZ
2020  Polyvagal Theory - Agape Belgium, Koolskamp, BE

Lindsey Snauwaert

Opleiding
Yoga docente

Ik ben Lindsey, Yoga docente met hart en ziel. Na jaren op zoektocht te zijn naar wat mijn ziel echt doet opwarmen kwam meditatie en yoga als de sleutel van alle deuren. In 2020 studeerde ik af als Vinyasa-Hatha Yoga Docente, hierna volgde nog een Pre- en Postnatale yoga cursus & een deep dive into meditatie cursus. 

Ik groeide op als een heel sportief meisje in een fijn gezin. We reisden de wereld rond. Toen ik 20 werd, ging ik mijn eigen weg en reisde naar Australië, de VS, Nieuw-Zeeland en Bali Indonesië. Het laatste land is waar ik mijn hart heb verloren en zal altijd als een tweede thuis voor mij voelen.

Ik hou ervan om mijn lessen persoonlijk te houden en toegankelijk voor iedereen. Ik zie mezelf ook altijd als student en dit vind ik als docente heel belangrijk. Doormiddel van beweging en ademhaling neem ik jullie graag mee op de reis naar jezelf en een breder zicht op die wilde oceaan, ook wel eens het leven genoemd ;-).

Hope to see you in class!

Namasté, Lindsey

Helena Gyselinck

Opleiding
Klinisch Psycholoog i.o. en Yoga Docente

Helena is een studente psychologie aan de Universiteit Gent. Sinds kindsaf is zij gepassioneerd door yoga. Het is een eeuwenoude filosofische wijsheid en bewegingsvorm die zijn wortels kent in het oude India. Daarom heeft Helena in 2019 haar Yoga Teacher Training Certificate (500 uren) behaald in de Vinyasa yoga en dit bij de bron, namelijk in Rishikesh, India.

Vinyasa yoga of Power Yoga wordt ook wel de dans onder de yogastijlen genoemd. Het is zeer dynamisch en alles gebeurt in vloeiende bewegingen. Niettegenstaande is elke student, ongeacht zijn/haar ervaring, van harte welkom. Het doel is dat we bewegen op het ritme van de ademhaling waardoor uiteindelijk zowel fysieke als mentale rust wordt gecreëerd.

Joƫlle Hellebaut

Opleiding
Coach & Yoga Docente

Als fervente sporter ontdekte ik toevallig yoga. Al mijn misvattingen over yoga verdwenen naar mate ik meer op mijn yogamat kwam. Ik merkte: het gaat niet over soepel zijn. Tot mijn verbazing vergt yoga best wel wat inspanning en wordt je adem uitgedaagd. Yoga geeft me rust en energie tegelijkertijd, en zoveel meer!


Mijn jarenlange ervaring in de chirurgie en orthopedie helpt het me nog steeds om te begrijpen dat elk lichaam anders en zo uniek is. Daarom vind ik het belangrijk mijn deelnemers persoonlijk te begeleiden.


Ik volgde mijn 200 uren yoga opleiding bij Nele Van Poucke en verdiepte mij verder in de yin yoga door opleidingen en workshops te volgen bij Joe Barnett, Sarah Powers en hatha teachers van The Practice in Bali.

Momenteel volg ik een Pranayama ademhalingscursus bij de befaamde yin teacher Myriam Wagner en haar partner David Lurey. Steeds verder groeien en evolueren is voor mij essentieel.

Bij INNER geef ik Yin & Hatha Yoga.