afspraak
Terug naar overzicht

Diagnostiek

Er is in onze samenleving een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanwege externe instanties (VAPH, RIZIV, Ministerie van Sociale Voorzorg, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen,…), collega’s (psychiaters, psychotherapeuten,…) of cliënten zelf. Psychodiagnostische deskundigheid veronderstelt gespecialiseerde praktische vaardigheden, gefundeerd op theoretische modellen.

Vertrekkend vanuit casussen worden praktijkvragen geformuleerd, geoperationaliseerd en getoetst aan relevante theorie. Het geven van feedback aan de cliënt en verslaggeving aan de verwijzer krijgen bijzondere aandacht. Het specifieke van verschillende werksettings wordt expliciet behandeld.

INNER heeft een grondige kennis van diagnostiek omdat we klinisch psychologen zijn alsook de aanwezigheid van een psychiater hebben (geen kinderpsychiater). 

Indien noodzakelijk voor het intake proces worden enkele psychometrische testen afgenomen en samen besproken. Dit kan ons helpen om de ernst en de samenhang van de klachten te begrijpen en zo de indicatiestelling nauwgezet te formuleren. In ons centrum kan je ook terecht bij onze psychiater. De psychiater kan op basis van een klinisch interview of aan de hand van een hersenscan (afspraaak in AZ Zeno Knokke) duidelijk in kaart brengen welke diagnose weerhouden kan worden en/of psychofarmaca hierbij kan helpen.

Een volledige diagnostische testafname voorzien wij echter niet in ons centrum. Indien er een uitgebreide screening nodig is, verwijst de psychiater je door naar een gespecialiseerd centrum. 

Voor een afspraak bij de psychiater: vul het online contactformulier in of email naar info@inner-center.be

Welke testen?

Standaardtesten:

  • SCL-90
  • UBOS
  • BDI
  • ZIL
  • UCL
  • RQ
  • PCL-5

Psychometrische instrument – 16PF- 16 Personality Factors Revised

De 16PF® persoonlijkheidsvragenlijst staat wereldwijd bekend als één van de meest valide en nauwkeurige voorspellers van menselijk gedrag. Het instrument is in 1949 ontwikkeld door Raymond Cattell en is gebaseerd op meer dan 50 jaar onderzoek met uitstekende testresultaten op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit. De vragenlijst is breed inzetbaar en bij uitstek geschikt voor selectie- en ontwikkelingsvraagstukken. De 16PF is in meer dan 20 talen beschikbaar en toepasbaar voor werknemers op alle niveaus. De 16PF is met name geschikt voor: studie -en loopbaanbegeleiding, coaching, zelfkennis, inzage in je persoonlijkheidskenmerken, je voorkeuren en noden.
Koppel Matching- Liefdestypetest by Helen Fisher (doe gratis de test op www.altero.be)
Als koppel ken je graag elkaars noden en voorkeuren. Deze diagnostische test plaatst de persoonlijkheidsprofielen van een koppel naast elkaar en geeft aan in hoeverre jullie noden samengaan, wat spaak loopt en wat juist werkt. Zo leer je elkaar beter kennen, begrijpen en kun je plaatsen vanwaar bepaalde behoeftes komen.

Psychometrische instrument – SCL-90 – Symptom CheckList

Meest gebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van geestelijke en lichamelijke klachten.
Psychometrische instrument – MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2™
Naast het intake gesprek biedt de MMPI-2 een geheel zelfstandige en grondige screening van de patiënt. Heel vaak geeft een nieuwe patiënt tijdens de psychodiagnostische gesprekken niet datgene prijs wat hij bij de MMPI-2 vragen wel toegeeft. De Kritieke Items worden door het computerprogramma voor scoring afgedrukt en zo weet de psycholoog precies welke items die op specifieke problemen betrekking hebben, positief zijn beantwoord. In het gesprek kan men hier dus gemakkelijk op terugkomen. Voor de schuchtere, gereserveerde patiënt is de lijst een lage drempel. In het geval dat de eerste indruk van de clinicus is dat de problematiek een licht karakter heeft, kan de MMPI-2 dit problematiseren. De klinische schalen kunnen onverwachte verhogingen laten zien en tot een herevaluatie van de patiënt en zijn behandeling leiden. Door de meer dan 14.000 studies die naar de MMPI zijn gedaan, is er veel informatie beschikbaar over wanneer welke mensen hoog of laag scoren op welke (combinatie van) schalen. Dit heeft tot gevolg dat de test dus niet alleen ‘registreert wat iemand zelf invult’, maar veel extra inzicht toevoegt aan een profiel.

Psychometrische instrument – BDI – Beck Depression Inventory

BDI meet cognitieve, affectieve, somatische en vegetatieve symptomen bij depressie.

Psychometrische instrument – RSQ – Relationship Scale Questionnaire

Dit is een zelfrapporteringsschaal om de gehechtheidsstijl na te gaan bestaande uit 30 items. Deze test omvat vier
schalen: de angst om verlaten te worden of de scheidings/verlatingsangst, de angst voor nabijheid, het tekort aan interpersoonlijk vertrouwen (=interpersoonlijk wantrouwen) en het verlangen naar onafhankelijkheid. De schalen ‘angst voor nabijheid’ en ‘verlatingsangst’ corresponderen goed met de vier gehechtheidsstijlen volgens Barholomew & Horowitz (veilige gehechtheid, angstig-vermijdende gehechtheid, vermijdende en aanklampende gehechtheid). Deze test gebruiken we als opstart bij de groepstherapie alsook voor de oriëntering in een individueel gesprek.

Psychometrische instrument – SASB- Structural Analysis of Social Behavior

Negatieve en positieve houdingen ten aanzien van jezelf en anderen. De positieve attitudes versterken we en de negatieve attitudes pakken we aan.