afspraak
Terug naar overzicht

Psychodynamische psychotherapie

Doelstelling

Therapie is erop gericht dat men meer van zijn leven maakt dan voor de therapie mogelijk was, dat men minder te lijden heeft en dat men de kwaliteiten die men heeft, vollediger kan realiseren.

Het is een uitstekende gelegenheid om veel waardevols te leren over jezelf. We proberen belemmerende patronen in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de achtergrond en betekenis van actuele klachten, waardoor verschuiving hierin mogelijk wordt. Eventuele nare ervaringen kunnen verwerkt worden.

Voor meer informatie contacteer sara@inner-center.be 

Wat kan men verwachten en wat niet?

De therapeut zal zelf geen thema’s voorstellen waarover dient gesproken te worden. Ze zal ook geen oefeningen voorstellen of onmiddellijke oplossingen bieden voor aangehaalde problemen. Ze zal wel steeds luisterend aanwezig zijn, je helpen de emoties te dragen en trachten gaandeweg samen meer inzicht te krijgen in wat er in de sessies naar voor gebracht wordt.

Het therapeutisch proces helpt met het doorstaan van frustraties en stress, en ondersteunt het verdragen en verwerken van moeilijke emoties en ervaringen. Het draagt bij om op een meer constructieve manier om te gaan met moeilijkheden die je ervaart en relaties die je opbouwt, waardoor je je uiteindelijk beter gaat voelen in je leven buiten de therapie.

Voor meer informatie kan je terecht bij Sara Defour: sara@inner-center.be